Kinderraad

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook mee kunnen denken en beslissen over de gang van zaken. Het is belangrijk om te weten wat er in ze omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan. Als aanvulling op de ideeën die het team en ouders… Read more »

Privacyverklaring

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

In onderstaande document kunt u alles lezen over de privacyverklaring en de wijze waarop wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. Wij zijn verplicht om alle ouders een toestemmingsformulier te laten invullen. Zij kunnen dan aangeven waarvoor wij foto’s en ander beeldmateriaal van hun kind mogen gebruiken of niet. U kunt dan denken aan gebruik van foto’s… Read more »

Nieuwsbrief

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

Alle informatie voor het nieuwe schooljaar leest u onze nieuwsbrief Nieuwsbrief Algemene Informatie 23-24 Kisveld  een handig document voor het gehele schooljaar. Elke twee weken verschijnt onze nieuwsbrief: Nieuwsbrief 1 26-08-22  Nieuwsbrief 2 09-09-22  Nieuwsbrief 3 23-09-22 Nieuwsbrief 4 07-10-22 Nieuwsbrief 5 21-10-22 Nieuwsbrief 6 11-11-22 Nieuwsbrief 7 25-11-22 Nieuwsbrief 8 09-12-22 Nieuwsbrief 9 23-12-22… Read more »

Oud papier

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

Elke maand staat de oud papier container bij de school. De container staat er sowieso van vrijdag t/m zondag. Vaak wordt hij al op donderdagmiddag gebracht. Dankzij een prachtige trap (door een ouder gemaakt) is het voor een ieder mogelijk om het oud papier in de container te gooien. De container staat er in schooljaar… Read more »

Aanmelden

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

Als ouders bent u altijd welkom voor een rondleiding op Kisveld. Bel of mail ons gerust voor een afspraak. Wij leiden u graag rond en geven u alle informatie die u wenst. Dit is informerend en de eerste stap tot een mogelijke aanmelding. De tweede stap is de daadwerkelijke aanmelding, waarbij u als ouders het… Read more »

Ouderraad

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

De meeste scholen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs hebben een ouderraad. De ouderraad organiseert en verleent hulp bij verschillende activiteiten van school, zoals: Sinterklaas, kerstfeest, sporttoernooien, projecten enz. Ongeveer eens in de 6 weken vergaderen zij met elkaar. Ook stimuleren en initiëren ze activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school… Read more »

Medezeggenschapsraad

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.  De MR en de directie hebben een groot gemeenschappelijk belang: het waarborgen van de goede kwaliteit van het onderwijs in een effectieve en efficiënte schoolorganisatie. Primaire taak van de MR is het adviseren van de directie in de breedste zin van het woord. Daarnaast is er voor… Read more »

Vakantie en vrije dagen

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

Schooljaar 2023-2024 Herfstvakantie: 23 t/m 29 oktober 2023 (week 43) Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 (week 52 en week 01) Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 23 februari 2024 (week 8) Goede Vrijdag: 29 maart 2024 (week 13) Pasen: 1 april 2024 (week 14) Koningsdag: 27 april 2024 (valt in de meivakantie) Meivakantie: 29… Read more »

Onze schooltijden

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

Wij hanteren de onderstaande schooltijden. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Groep 1-2 8.30u – 14.30u 8.30u – 14.30u 8.30u – 12.30u 8.30u – 14.30u 8.30u – 12.00u Groep 3-8 8.30u – 14.30u 8.30u – 14.30u 8.30u – 12.30u 8.30u – 14.30u 8.30u – 14.30u   Zoals u kunt zien aan de tijden maken we gebruik… Read more »