Oud papier

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

Elke maand staat de oud papier container bij de school. De container staat er sowieso van vrijdag t/m zondag. Vaak wordt hij al op donderdagmiddag gebracht. Dankzij een prachtige trap (door een ouder gemaakt) is het voor een ieder mogelijk om het oud papier in de container te gooien. De container staat er in schooljaar… Read more »

Aanmelden; hoe werkt dat?

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

Als ouders bent u altijd welkom voor een rondleiding op Kisveld. Bel of mail naar Margriet Koning, onze locatieleider. Zij zal u rondleiden en uw vragen beantwoorden. Ook krijgt u schoolinformatie mee naar huis om nog eens rustig na te lezen. Als u besluit om uw kind aan te melden, vult u het aanmeldformulier in… Read more »

Ouderraad

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

De meeste scholen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs hebben een ouderraad. Maar wat doet de ouderraad (OR) nu eigenlijk? Taken van de ouderraad: helpen bij het organiseren van activiteiten op school, bijv.  Sinterklaas, Kerstfeest, Paasontbijt, Kisveldavond en thema-avond het behartigen van de belangen van ouders bij de directie en de MR het… Read more »

Medezeggenschapsraad

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De algemene taak van de MR is om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over het schoolbeleid. Hierbij is de MR een gesprekspartner van de schooldirectie. De MR en de directie hebben een groot gemeenschappelijk belang: het waarborgen van de goede kwaliteit van het onderwijs in… Read more »

Vakantie en vrije dagen

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

2022-2023 • Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022 • Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 • Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023 • Goede Vrijdag en Pasen: 7 april t/m 10 april 2022 • Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023 • Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023 • Pinksteren: 29 mei… Read more »

Onze schooltijden

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

Wij hanteren de onderstaande schooltijden. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Groep 1-2 8.30u – 14.30u 8.30u – 14.30u 8.30u – 12.30u 8.30u – 14.30u 8.30u – 12.00u Groep 3-8 8.30u – 14.30u 8.30u – 14.30u 8.30u – 12.30u 8.30u – 14.30u 8.30u – 14.30u   Zoals u kunt zien aan de tijden maken we gebruik… Read more »

Mijn School

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

Nieuws van de school, speciale data, speciale gebeurtenissen….  Het is allemaal te vinden in ons afgeschermd ouderportaal ‘Mijn School’. Iedere week schrijven de groepsleerkrachten en groepsbericht in het ouderportaal. Ook staat het schoolnieuws, belangrijke data en documenten in het digitale ouderportaal. Tevens is het een snelle manier van communiceren tussen leerkrachten en ouders/verzorgers. Ouders onderling… Read more »