Privacyverklaring

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

In onderstaande document kunt u alles lezen over de privacyverklaring en de wijze waarop wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. Wij zijn verplicht om alle ouders een toestemmingsformulier te laten invullen. Zij kunnen dan aangeven waarvoor wij foto’s en ander beeldmateriaal van hun kind mogen gebruiken of niet. U kunt dan denken aan gebruik van foto’s… Read more »

Nieuwsbrief

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

Alle informatie voor het nieuwe schooljaar leest u onze nieuwsbrief met Algemene Informatie 22-23 Kisveld, een handig document voor het gehele schooljaar. Elke twee weken verschijnt onze nieuwsbrief. Nieuwsbrief 1 26-08-22  Nieuwsbrief 2 09-09-22  Nieuwsbrief 3 23-09-22 Nieuwsbrief 4 07-10-22 Nieuwsbrief 5 21-10-22 Nieuwsbrief 6 11-11-22 Nieuwsbrief 7 25-11-22 Nieuwsbrief 8 09-12-22 Nieuwsbrief 9 23-12-22… Read more »

Oud papier

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

Elke maand staat de oud papier container bij de school. De container staat er sowieso van vrijdag t/m zondag. Vaak wordt hij al op donderdagmiddag gebracht. Dankzij een prachtige trap (door een ouder gemaakt) is het voor een ieder mogelijk om het oud papier in de container te gooien. De container staat er in schooljaar… Read more »

Aanmelden; hoe werkt dat?

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

Als ouders bent u altijd welkom voor een rondleiding op Kisveld. Bel of mail naar Margriet Koning, onze locatieleider. Zij zal u rondleiden en uw vragen beantwoorden. Ook krijgt u schoolinformatie mee naar huis om nog eens rustig na te lezen. Als u besluit om uw kind aan te melden, vult u een aanmeldformulier in… Read more »

Ouderraad

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

De meeste scholen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs hebben een ouderraad. De ouderraad organiseert en verleent hulp bij verschillende activiteiten van school, zoals: Sinterklaas, kerstfeest, sporttoernooien, projecten enz. Ongeveer eens in de 6 weken vergaderen zij met elkaar. Ook stimuleren en initiëren ze activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school… Read more »

Medezeggenschapsraad

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.  De MR en de directie hebben een groot gemeenschappelijk belang: het waarborgen van de goede kwaliteit van het onderwijs in een effectieve en efficiënte schoolorganisatie. Primaire taak van de MR is het adviseren van de directie in de breedste zin van het woord. Daarnaast is er voor… Read more »

Vakantie en vrije dagen

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

2022-2023 Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022 Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023 Goede Vrijdag en Pasen: 7 april t/m 10 april 2022 Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023 Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023 Pinksteren: 29 mei 2023 Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus… Read more »

Onze schooltijden

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

Wij hanteren de onderstaande schooltijden. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Groep 1-2 8.30u – 14.30u 8.30u – 14.30u 8.30u – 12.30u 8.30u – 14.30u 8.30u – 12.00u Groep 3-8 8.30u – 14.30u 8.30u – 14.30u 8.30u – 12.30u 8.30u – 14.30u 8.30u – 14.30u   Zoals u kunt zien aan de tijden maken we gebruik… Read more »

Mijn School

Geplaatst door & opgeslagen onder Handige Info.

Nieuws van de school, speciale data, speciale gebeurtenissen….  Het is allemaal te vinden in ons afgeschermd ouderportaal ‘Mijn School’. Iedere week schrijven de groepsleerkrachten en groepsbericht in het ouderportaal. Ook staat het schoolnieuws, belangrijke data en documenten in het digitale ouderportaal. Tevens is het een snelle manier van communiceren tussen leerkrachten en ouders/verzorgers. Ouders onderling… Read more »