De meeste scholen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs hebben een ouderraad. Maar wat doet de ouderraad (OR) nu eigenlijk?

Taken van de ouderraad:

  • helpen bij het organiseren van activiteiten op school, bijv.  Sinterklaas, Kerstfeest, Paasontbijt, Kisveldavond en thema-avond
  • het behartigen van de belangen van ouders bij de directie en de MR
  • het innen en beheren van de ouderbijdrage
  • het organiseren van de luizencontroles
  • het coördineren van de groep verkeersbrigadiers
  • het stimuleren en initiëren van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school
  • het betrekken van ouders bij school

Geen wettelijke basis

Dat er een OR moet zijn, of wat een OR moet doen, staat niet in de wet. Iedere school mag het begrip ‘ouderraad’ dus op zijn eigen manier invullen. De school is niet verplicht een OR te hebben.

Samenstelling van de ouderraad

In de OR zitten een aantal ouders. Die ouders kunnen gekozen zijn tijdens verkiezingen, maar dat hoeft niet. Soms zitten er ook een aantal leerkrachten in de raad, om praktische zaken te kunnen overleggen. Bij ons is er één teamvertegenwoordiger. Ook zal er af en toe iemand van de MR aanwezig zijn, wanneer dit nodig is.

Vergaderingen

De OR vergadert ongeveer 5 à 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Je kunt er dus bij zitten, zonder dat je lid bent van de OR. Op aanvraag zijn de notulen in te zien.

Wil je helpen?

Je kunt je altijd aanmelden bij de OR als je actief wilt worden op school. Want meestal hebben ze alle hulp nodig die ze kunnen krijgen. Je hoeft niet meteen lid te worden van de ouderraad om te kunnen helpen. Je kunt je wens kenbaar maken bij één van de OR-leden of een e-mail sturen naar or@kisveldvco.nl.