De meeste scholen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs hebben een ouderraad. De ouderraad organiseert en verleent hulp bij verschillende activiteiten van school, zoals: Sinterklaas, kerstfeest, sporttoernooien, projecten enz. Ongeveer eens in de 6 weken vergaderen zij met elkaar. Ook stimuleren en initiëren ze activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school en betrokkenheid van ouders.

Wilt u contact opnemen met de OR, mailt u dan naar or@kisveldvco.nl.