Nieuws van de school, speciale data, speciale gebeurtenissen….  Het is allemaal te vinden in ons Kisveldnieuws!

Tegenwoordig ontvangen de ouders van onze school het nieuws digitaal in een afgeschermd ouderportaal ‘Mijn School’.

Iedere week schrijven de groepsleerkrachten en groepsbericht in het ouderportaal. Ook staat het schoolnieuws in het digitale ouderportaal. Op het moment dat uw kind leerling van onze school is, ontvangt u van ons een persoonlijke code zodat u toegang heeft tot het ouderportaal.

We proberen via deze site en onze Facebook-pagina overige belangstellenden op de hoogte te houden van bijzondere, mooie, gekke, leuke en/of belangrijke gebeurtenissen.