Energiek, bevlogen en gevarieerd. Dit is een mooie beschrijving van ons team. Een ieder is op zijn/haar eigen vakgebied een specialist. Ons team bestaat uit onderwijsgevenden: leerkrachten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten. Het onderwijsondersteunend personeel zijn: een conciërge, administratief medewerkster, een intern begeleider (IB-er), locatieleider en meerschools directeur. Naast een vaste groep medewerkers zijn er ook vaak stagiaires, vrijwilligers en externe ‘hulptroepen’ op school te vinden. Samen zorgen zij voor een goede, veilige, schone leeromgeving voor de leerlingen van school.

Groep 0-1-2-3: Janet Nauta, Esli Beldman en Janet Spin

Groep 4-5: Marjo Temmink en Paula Hengeveld

Groep 6-7-8: Raúl Castilla Pérez en Marian Woolderink

Vakleerkracht gym: Jamie Tiebout

Administratie: Mirjam Lefering

Intern Begeleider: Bastianne Neeleman

Locatieleider: Mirjam Klumpenhouwer

Meerschools directeur: Ineke Neerhof

In het onderstaande document stellen de teamleden zich graag aan u voor:

Team Kisveld