Als ouders bent u altijd welkom voor een rondleiding op Kisveld. U maakt een afspraak met Margriet Koning, onze locatieleider. Zij zal u rondleiden en vragen beantwoorden. Aan het eind van de rondleiding sluit de intern begeleider aan. Zij zal u iets vertellen over de start op Kisveld en de zorgstructuur. U krijgt schoolinformatie mee naar huis.

Als u besluit om uw kind aan te melden, vult u het aanmeldformulier in en brengt dit terug naar school. U krijgt een intakeboekje. Hierin staan vragen voor u als ouders, u kent uw kind tenslotte het beste.

Als u dit ingevuld heeft, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit is met u als ouder(s), de leerkracht waarbij uw kind in de groep komt, en de intern begeleider. Zo nodig nodigen we een extern niemand uit. Hierbij kunt u denken aan een pedagogisch medewerken van de kinderopvang, een logopedist of de onderwijscoach.

Tijdens dit gesprek maken we afspraken over de wenmomenten en het startmoment van uw kind.

Zo zorgen we samen met u voor een goede start op Kisveld!

 

Kent u onze school al en wilt u uw kind meteen aanmelden dan kunt u hier het aanmeldingsformulier downloaden en ingevuld inleveren bij school.

Download aanmeldingsformulier

Als wij het formulieren ontvangen, nemen we contact met u op voor de persoonlijke intake.