Als ouders bent u altijd welkom voor een rondleiding op Kisveld. Bel of mail ons gerust voor een afspraak. Wij leiden u graag rond en geven u alle informatie die u wenst. Dit is informerend en de eerste stap tot een mogelijke aanmelding. De tweede stap is de daadwerkelijke aanmelding, waarbij u als ouders het aanmeldformulier invullen en inleveren. Vervolgens vindt er een intake plaats, waarbij ouders en kind kennismaken met de school, de groep en de leerkracht en wij als school u en uw kind beter leren kennen.

Aanmelding
Als u uw kind aanmeldt na een kennismakingsgesprek, levert u het aanmeldformulier bij school in. Dit kan vanaf dat uw kind 3 jaar oud is. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, is de Wet op Passend onderwijs, de zorgplicht, van toepassing. Als school onderzoeken we de ondersteuningsvraag en maken we een inschatting of we op dat moment de gewenste ondersteuning kunnen bieden waar uw zoon/dochter recht op heeft. Meer informatie vindt u hierover op de site: www.rijksoverheid.nl zorgplicht Wet op passend Onderwijs. Vanaf de dag van inleveren van het aanmeldformulier heeft de school zes weken de tijd om te onderzoeken of we uw zoon of dochter het passende onderwijsaanbod kunnen geven.
Bij aanmelding op meerdere scholen moeten ouders doorgeven bij welke school hun kind nog meer aangemeld is en de scholen vragen aan de ouders welke school hun voorkeur heeft. Deze school krijgt de zorgplicht als dit nodig is.

Intake
Na aanmelding neemt de groepsleerkracht zo’n 8 weken vooraf aan de start contact met u op voor een intakegesprek en kennismaking met elkaar, de school en groep. We horen graag meer van u, als ervaringsdeskundige, over uw kind. Ook vragen we van eventuele voorschoolse voorzieningen relevante informatie om zo de juiste ondersteuning te bieden.

Wendagen en start
Na de intake worden de afspraken gemaakt over de wendagen. Vooraf aan het 4e jaar mag het kind 5 dagen komen wennen op school (vanaf 3.10 jaar). Deze data spreken ouders en leerkrachten gezamenlijk af.
In de eerste periode dat het kind op school is, komt de leerkracht op huisbezoek. Het kind mag dan zijn huis laten zien en er is een nadere kennismaking met ouders, kind en school. Een waardevol moment!

Procedure
De aanmelding moet schriftelijk gedaan worden, hiervoor hebben we het aanmeldformulier. Aanmelding kan vanaf dat het kind 3 jaar oud is. De aanmelding is gedaan door het aanmeldformulier ingetekend in te leveren. Hiervan ontvangt u schriftelijk een bevestiging.
Wij leiden u graag rond en we kunnen uw vragen beantwoorden.