In onze school hebben we de ruimte voor een leerplein. Op dit leerplein werkt de leerkrachtondersteuner met kleine groepen. Ook staat het leerplein open voor kinderen die het fijn vinden om even daar te werken.

We merken dat de leerlingen het prettig ervaren, extra uitleg voor iets dat je lastig vindt, of extra uitdaging als je al veel kunt, en je juist moet leren om iets nieuws te leren. Daarnaast ontstaat er een mooie samenwerking. Een oudere leerling die moeite heeft met lezen, kan prima schrijfletters herhalen met een leerling uit groep 3. Of als je het lastig vindt om zelfstandig te werken, als juf instructie geeft aan de
andere groep, kun je werken op de stilwerk plekken op het leerplein.