De basis om goed onderwijs te geven, is dat een kind een goed welbevinden op school heeft. We zien de kinderen, luisteren naar ze en zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden. Aan het begin van het jaar zijn de eerste weken erg belangrijk om de groep te vormen, dit is de basis voor de rest van het schooljaar. We bieden kwalitatief goed onderwijs door een goede instructie van de leerkracht en een digitale verwerking met de lesmethode Snappet. Ook passen we geregeld het bewegend leren toe, waarbij kinderen bewegen terwijl ze aan het leren zijn. Lichamelijk en geestelijk bezig stimuleert het leerproces en houd je fit.

De basisvaardigheden lezen, rekenen en taal zijn de belangrijkste vakken op onze school. Daarnaast ontwikkelen de kinderen zich in het ontdekken van hun talenten, zelfstandigheid, kritisch denken en samenwerken. We geven ze de kans om zich in een veilige en inspirerende omgeving voor te bereiden op de toekomst.