Continu Verbeteren en 21ste eeuwse vaardigheden

We werken in de hele school volgens de principes van Continuous Improvement (Jay Marino). In het speciale ‘Continu verbeteren & Kisveld’- document leest u er meer over:

Kisveld en continu verbeteren

Groepen

Wij hebben momenteel 4 combinatiegroepen namelijk groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. De gemiddelde groepsgrootte is momenteel 18 leerlingen. De samenstelling van de combinatiegroepen kan per jaar verschillen en is mede afhankelijk van de leerlingaantallen in de verschillende groepen.

Vakken

Lezen, taal en rekenen vinden wij erg belangrijke vakken, zij vormen namelijk de basisvaardigheden van het hele onderwijs. Maar als een kind niet goed in zijn vel zit of zich niet creatief kan uiten dan kan er van het leren ook niets terechtkomen.

Wij kiezen in de groepen 3 t/m 8 dan ook heel duidelijk voor een ochtend met basisvakken en een middag met de overige vakken. Op alle ochtenden staan rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, taal en spelling op het programma. Op de middagen staat steeds een variatie van vakken. We kiezen dan uit: wereldoriëntatie/ geschiedenis /natuur (m.b.v. de methode BLINK), verkeer, tekenen, handvaardigheid, sociaal emotionele vorming, bedrijfsbezoeken, Engels, Duits, gym. In groep 1/2 is deze verdeling niet zo duidelijk omdat daar spelen, leren en werken vaak met elkaar verweven is.