Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs en gebruiken daarbij moderne methoden en leermiddelen zoals touchscreens, computers, chromebooks, en digitale lesmethoden zoals Snappet.

Lezen, taal en rekenen vinden wij erg belangrijke vakken, zij vormen namelijk de basisvaardigheden van het hele onderwijs. Maar als een kind niet goed in zijn vel zit of zich niet creatief kan uiten dan kan er van het leren ook niets terechtkomen.

Wij geloven erin dat ieder kind in een veilige, inspirerende en uitdagende omgeving zijn/haar eigen talenten zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Normen en waarden zijn belangrijk voor ons en de kinderen in de constant veranderende maatschappij. Het aanbod op school is erop gericht de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst: naast basiskennis leren ze op school samenwerken, kritisch en creatief denken en communiceren.