We werken in vier combinatiegroepen: namelijk 1/2, 3/4, 5/6 en groep 7/8. De gemiddelde groepsgrootte op onze school is 17 leerlingen. Daarmee zijn de groepen op Kisveld beduidend kleiner dan gemiddeld. In onze combinatiegroepen kunnen we veel aandacht geven aan ieder kind en op niveau werken.

In het ouderportaal wat alleen toegankelijk is voor ouders van de onze school worden de ouders wekelijks op de hoogte gehouden van het nieuws uit de groep. Ook publiceren we daar foto’s uit de groep.