Onze school heeft rond de 60 leerlingen. We werken dit schooljaar in drie combinatiegroepen: namelijk 1/2, 3/4/5 en 6/7/8. De gemiddelde groepsgrootte op onze school is 20 leerlingen. Daarmee zijn de groepen op Kisveld beduidend kleiner dan gemiddeld. In onze combinatiegroepen kunnen we veel aandacht geven aan ieder kind en op niveau werken.

Onze school werkt volgens het leerstof jaarklassensysteem, waarbij we de mogelijkheid bieden om in individuele gevallen leerlingen in een bepaald vak een eigen leerlijn te laten volgen. Binnen de groep proberen we zoveel mogelijk de leerlingen op hun eigen niveau te laten werken.