Onze school heeft rond de 60 leerlingen. We werken dit schooljaar in drie combinatiegroepen: namelijk 0/1/2/3,  4/5 en 6/7/8. De gemiddelde groepsgrootte op onze school is 20 leerlingen. Daarmee zijn de groepen op Kisveld beduidend kleiner dan gemiddeld. In onze combinatiegroepen kunnen we veel aandacht geven aan ieder kind en op niveau werken.
Bij drie-combinatiegroepen is extra ondersteuning gewenst, die we inzetten:
• Bij de basisvakken voor het creëren van kleinere groepen op het Leerplein.
• Om extra aandacht te geven waar nodig.
• Waarbij sociale contacten en dynamiek onder de aandacht zijn.
• Voor effectieve en efficiënte inzet.
• En het aantal leerkrachten beperkt houden.
• Voor ook nog andere mogelijkheden, die gewenst zijn.Om te kunnen bepalen welke ondersteuning gewenst is, zijn alle groepen in beeld gebracht op het
gebied van:
• De Leerresultaten.
• De Sociaal-emotionele ontwikkeling.
• De Onderwijsbehoeften.
• Achtergronden van de kinderen.
Centrale vraag daarbij is: Wat is er nodig?