Dit is onze slogan maar waar staat dat voor?

Samen
Wij maken samen onderwijs: kinderen, ouders en leerkrachten. In school zie je kinderen tijdens het werk, projecten, buitenspelen en activiteiten samenwerken en elkaar helpen, oud en jong. Samen met ouders kijken we naar het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.

Open
Onze school staat open voor iedere achtergrond, waarbij wederzijds respect belangrijk is.  Dit past bij onze protestants-christelijke waarden en normen, van waaruit we werken. De school heeft een open karakter en biedt veel ruimte voor leren en spelen.  In de speelzaal, het crea-lokaal, het leerplein krijgen kinderen de ruimte om zich te uiten en te ontwikkelen. We staan open voor ontwikkelingen, waarbij onze basis van goed onderwijs een hoge prioriteit heeft.

Betrokken
De kleinschaligheid van Kisveld maakt dat er een grote betrokkenheid is. Wij waarderen een goed en direct contact met kinderen en ouders. We zien dat er veel ouderhulp is, waardoor we bijzondere activiteiten met de kinderen kunnen doen en ons mooie, grote schoolplein goed bijgehouden wordt.