Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook mee kunnen denken en beslissen over de gang van zaken. Het is belangrijk om te weten wat er in ze omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan. Als aanvulling op de ideeën die het team en ouders lanceren hebben kinderen vaak een frisse en originele kijk op zaken. Ze hebben een grote denkkracht en bruisen vaak van de ideeën! De kinderen ervaren dat ze meetellen, dat ze serieus genomen worden en bij de organisatie horen. In alle groepen is er door de leerkracht en groep een leerling gekozen die de groep vertegenwoordigt in een vergadering waarvan de locatieleider de voorzitter is.