Elke maand staat de oud papier container bij de school. De container staat er sowieso van vrijdag t/m zondag. Vaak wordt hij al op donderdagmiddag gebracht. Dankzij een prachtige trap (door een ouder gemaakt) is het voor een ieder mogelijk om het oud papier in de container te gooien.

De container staat er in 2022 de volgende weekend(en):

  • Januari: 20-01
  • Februari: 03-02 en 17-02
  • Maart: 03-03 en 17-03
  • April: 31-03 en 14-04
  • Mei: 05-05 en 19-05
  • Juni: 02-06 en 16-06
  • Juli: 31-06 en verder niet tot eind zomervakantie

In de school/zomervakantie staan er geen papiercontainers!

Als het papier niet meer in de container past verzoeken wij u om het papier weer mee naar huis te nemen.