• Wij zijn een school met veel aandacht voor uw kind. Leerkrachten kennen alle kinderen
  • Kisveld heeft welbevinden hoog in het vaandel staan, wij zorgen voor een fijne, veilige plek
  • Samenwerking en goede communicatie met ouders/verzorgers vinden wij belangrijk
  • Wij bieden een uitdagende speel/leeromgeving met veel speelruimte om het gebouw: er is een groot voetbalveld, eigen speelruimte voor groep 1/2 en aantrekkelijke speeltoestellen
  • Grote saamhorigheid onder alle kinderen, ouders (ook onderling), en leerkrachten
  • Continurooster: alle kinderen lunchen met de leerkracht op school
  • Onze basisschool maakt deel uit van VCO Oost-Nederland. Wij gebruiken de methode Trefwoord, waarbij kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse  verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s. Uiteraard is er een open oor en open hart voor diegenen die een ander/geen geloof belijden. We willen ruimte bieden aan ieder individu, er is ruimte en respect voor ieders inbreng. Onze deuren staan open voor iedereen!