Wij helpen de kinderen respect te hebben voor een ander.
Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs en gebruiken daarbij moderne methoden en leermiddelen bijv. digitale schoolborden, computers, methode gebonden software. Daarbij hebben we niet gekozen voor een specifiek vernieuwingsconcept maar gebruiken de werkwijze ‘Continuous Improvement’. Door ons wordt dit ‘continu verbeteren’ genoemd. Wij hebben een eigen ID-bewijs opgesteld met daarin punten die wij belangrijk vinden voor ons als school. Hier vindt u ons ID:  ID Kisveld.

Kenmerken van de school:

  • Rust, ruimte om de school, beschermde ligging
  • Veel speelruimte voor kinderen
  • Grote saamhorigheid: kinderen groep 1 t/m 8, ouders (ook onderling), collega’s
  • Onze identiteit helpt bij onderling respect en normen en waarden
  • Aanvullende activiteiten met hulp van ouders (excursies, feesten en vieringen)
  • Er wordt op een moderne manier vorm gegeven aan het christelijk onderwijs
  • Ouders kiezen bewust voor de kwaliteit van de school
  • Continurooster