Algemeen nieuws

Op woensdag 5 oktober is de Kinderboekenweek geopend met een ‘mini-open huis’ speciaal voor de opa’s en oma’s van onze leerlingen. Zij mochten even een kijkje nemen in de school en de groep van de kleinkinderen. De dagen tot aan de herfstvakantie zullen deels in het teken staan van de Kinderboekenweek. Er wordt in alle groepen geschreven, getekend, voorgelezen en zelf gelezen. Maar er worden ook gastlessen verzorgd. De afsluiting van de KBW 2016 vindt plaats op donderdagavond 13 oktober. Tussen 18:30  uur en 20:30 uur kunnen opa’s, oma’s, vaders, moeders en overige belangstellenden in de school zien wat alle kinderen allemaal hebben gemaakt en gedaan. Foto’s van de Kinderboekenweek zijn te vinden op onze facebookpagina.

kbw2016