Algemeen nieuws

De collecte tijdens de schooldienst op zondag 5 februari heeft €141,69 opgebracht voor de Bas van de Goor Foundation.

Alle gevers hartelijk dank!