Algemeen nieuws

Voor de Kerstvakantie hebben leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst ingevuld die ging over plagen/pesten, je fijn voelen op school en vertrouwen hebben in de leerkracht. We zijn heel trots dat we kunnen vertellen dat uit deze vragenlijsten naar voren is gekomen dat we ruimschoots voldoen aan de eisen om ‘veilige school’ te zijn.  Het percentage pesten ligt onder de 5%, de kinderen hebben het meestal erg fijn op school. En de leerkrachten geven hen vertrouwen.  Om te vieren dat het zo goed gaat op school heeft iedereen op 9 februari iets lekkers gekregen. We blijven natuurlijk met elkaar werken aan het vasthouden van dit goede resultaat.