Algemeen nieuws

Sinds kort krijgen ouders, na de aanmelding van hun kind, een boekje van ons om in te vullen.

Er wordt hierin naar allerlei zaken gevraagd:

-de kwaliteiten van hun peuter/kleuter,

-de voorkeuren v.w.b. spelen,

-zit er dyslexie in de familie,

etc.

Er zit ook een vraag in die rechtstreeks te maken heeft met hun keuze voor onze school: ‘Wat is de reden dat uw kind de overstap maakt naar Kisveld’?

Wat geweldig om te lezen dat goede verhalen (dank jullie wel, superambassadeurs!) en rust, regelmaat en respect naar elkaar worden genoemd.  Voor ons heel vanzelfsprekende zaken, maar voor ouders zeker het noemen waard.

 

Het boekje wordt door de juf van groep 1/2 & de intern begeleider samen met de ouders  doorgelopen. En in het gesprek dat dan volgt wordt een goed beeld geschetst van een prachtig kind.

Klaar om op basisschool Kisveld te beginnen!

#weeswelkom