December 2020 is het laatste tevredenheidsonderzoek onder ouders afgenomen. Kisveld gebruikt hiervoor het landelijk onderwijs van www.successpiegel.nl Eens in de twee jaar bevragen we alle ouders, middels een digitale vragenlijst.

Omdat we een genormeerd instrument gebruiken kunnen we onze resultaten vergelijken met andere scholen; er is een benchmark. Ook zien we hoe we scoren ten opzichte van onszelf, hoe dit Kisveld het door de jaren heen.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de uitkomsten in 2020.

  • Ouders geven de school gemiddeld het cijfer 8.7.

Over het onderwijs zeggen de ouders het volgende:

  • Kinderen leren veel: 96% van de ouders bevestigt dit
  • De school heeft de kinderen goed in beeld: 96% van de ouders bevestigt dit
  • School stemt goed af op verschillen: 91% van de ouders is het hiermee eens
  • 96% van de ouders geeft aan dat school bekwame leerkrachten heeft
  • 96% van de ouders geeft aan dat hun kind het fijn heeft in de groep en op het plein
  • 100% geeft aan dat de leraren goed uitleggen

Cijfers waarop we trots zijn.

 

We zien ook een verbeterpunt; 76% van de ouders geeft aan dat ze goed geinformeerd worden. Dit is voor ons een indicatie dat we hierin kunnen verbeteren. Vanuit deze gedachte hebben, zijn we aan de slag gegaan. De wekelijkse communicatie via het ouderportaal (de digitale informatie site voor ouders) is versterkt.

Elke groepsleerkracht schrijft nu een weekbericht “nieuws uit de groep” voor ouders en elke week informeert de directie ouders over de lopende zaken. Ook is de agenda / kalender van school altijd up tot date. Bij het volgende onderzoek (in 2022) meten we opnieuw hoe we ervoor staan. In de tussentijd evalueren we ons handelen in de medezeggenschapsraad, ook bevragen we de ouderraad regelmatig over verschillende zaken.

Een goede samenwerking met ouders vinden we op Kisveld heel belangrijk.