Algemeen nieuws

Het lijkt al weer zo lang geleden; de zomervakantie. Heerlijk genieten van mooi weer en vrije dagen.

De eerste periode van ons schooljaar hebben we al weer bijna achter de rug. Nog een paar dagen en dan begint de herfstvakantie. Dat betekent op een school vaak; afronden van de kinderboekenweek, eerste tussentoetsen plannen en de 1e balans opmaken:

Wat hebben we met elkaar al bereikt en waar willen we in de komende periode aan werken.

Speerpunten dit jaar zijn ‘eigenaarschap’, ’technisch lezen’ en ‘laat je zien’. En dan heeft ‘laat je zien’ vooral te maken met het laten zien van alle goede dingen die wij op Kisveld doen maar die we veel te weinig delen met de ‘buitenwereld’.  Neede e.o. (hernieuwd) laten kennismaken met alle prachtige en goede zaken die op Kisveld gebeuren!