Ik ben de vakleerkracht gym. Ik volg de motorische ontwikkeling van de leerlingen zodat ik tijdens de gymlessen daarop aan kan sluiten. Sport en beweging staan bij ons op school in een hoog vaandel! Niet alleen tijdens de gymlessen, maar ook bij het buitenspelen wordt er actief bewogen. Heel enthousiast ben ik over de speelplein-methode Beweeg Wijs, welke ik, daar waar kan, graag toepas in de gymlessen. Wanneer is de gymles geslaagd? Als kinderen zeggen ‘Ja juf ik kan het!!’, dus als zij een succes hebben beleefd. Hoe mooi is het om een brede basis te kunnen leggen voor de toekomst.