De zaken die we aan het begin van een schooljaar al weten geven we gelijk door aan onze ouders. We doen dit d.m.v. ‘deel 2 van de schoolgids’.

In deel 1 staan de zaken die enkele jaren hetzelfde blijven, in deel 2 vindt u zaken die per jaar kunnen veranderen. Denk hierbij aan data van festiviteiten, samenstelling van het team, de ouderraad etc.

Deel 1 is op te vragen bij de directeur: e.hemmers@vco-oostnederland.nl

Deel 2 is hier te downloaden: deel 2 van de schoolgids 2020-2021

Verder heeft de school nog een ‘schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat wat wij als school te bieden hebben op het gebied van zorg.

Dit profiel is hier te downloaden: Schoolondersteuningsprofiel – Kisveld20162017