Leerplein

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

Dit schooljaar zijn we op Kisveld gestart met een andere groepsindeling. We werken naast de 3 combinatie groepen met een leerplein. Elke ochtend is het leerplein open. Het team beslist samen welke leerlingen en/of groepen op het leerplein werken. Het leerplein is volop in ontwikkeling. We werken in blokken, het eerste blok is tot aan… Read more »

Kinderraad

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook mee kunnen denken en beslissen over de gang van zaken. Het is belangrijk om te weten wat er in ze omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan. Als aanvulling op de ideeën die het team en ouders… Read more »

Ons team

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

Het team van Kisveld is een gevarieerde groep bevlogen leerkrachten. Een ieder is op zijn/haar eigen vakgebied een specialist. Naast een vaste groep medewerkers zijn er ook vaak stagiaires, vrijwilligers en externe ‘hulptroepen’ op school te vinden. Samen zorgen zij voor een goede, veilige, schone leeromgeving voor de leerlingen van school. In het onderstaande document… Read more »

Samen, Open en Betrokken

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

Kisveld: Samen, Open en Betrokken. Dit is onze slogan maar waar staat dat voor? Samen Wij maken samen onderwijs, ouders, kinderen en de leerkrachten. Bij verschillende activiteiten bijv. lezen, project, buitenspelen, festiviteiten zie je oudere en jongere leerlingen samenwerken en elkaar helpen. Ook ouders helpen hierbij vaak mee. Open Onze school staat open voor iedere… Read more »

Ons onderwijs

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs en gebruiken daarbij moderne methoden en leermiddelen zoals touchscreens, computers, chromebooks, en digitale lesmethoden zoals Snappet. Lezen, taal en rekenen vinden wij erg belangrijke vakken, zij vormen namelijk de basisvaardigheden van het hele onderwijs. Maar als een kind niet goed in zijn vel zit of zich niet creatief kan… Read more »

Onze kenmerken

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

  Wij zijn een school met veel aandacht voor uw kind. Leerkrachten kennen alle kinderen Kisveld heeft welbevinden hoog in het vaandel staan, wij zorgen voor een fijne, veilige plek Samenwerking en goede communicatie met ouders/verzorgers vinden wij belangrijk Wij bieden een uitdagende speel/leeromgeving met veel speelruimte om het gebouw: er is een groot voetbalveld,… Read more »

Groepen

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

Onze school heeft rond de 60 leerlingen. We werken dit schooljaar in drie combinatiegroepen: namelijk 0/1/2/3,  4/5 en 6/7/8. De gemiddelde groepsgrootte op onze school is 20 leerlingen. Daarmee zijn de groepen op Kisveld beduidend kleiner dan gemiddeld. In onze combinatiegroepen kunnen we veel aandacht geven aan ieder kind en op niveau werken. Bij drie-combinatiegroepen… Read more »