Algemeen nieuws

Om de 3 jaar vullen de ouders van Kisveld een vragenlijst in over de school van hun kind(eren). Begin 2017 is deze enquete ingevuld door veel ouders. En we zijn heel trots op de uitkomst. We krijgen gemiddeld een 7,6!  Als bijzonder positieve zaken worden o.a.  ‘welzijn van kinderen’, ‘school&speelplek’, ‘gastvrijheid’ en ‘ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind’ genoemd. Gelukkig hebben we ook tips gekregen om zaken anders of beter te doen. Deze tips gaan we natuurlijk lezen en daar waar noodzakelijk/nodig zullen we aanpassingen doen. Een uitgebreid verslag is binnenkort te lezen in de nieuwsbrief.